Kinderopvangtoeslag

Version: 2008 || Release Date: 2007-12-16 || License: Freeware Developer: Belastingdienst | App Owner: ahenket

Met het Aanvraag- en wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag 2008 kunt u een aanvraag doen voor kinderopvangtoeslag over 2008. Ook kunt u met dit programma wijzigingen doorgeven.

Houd de volgende gegevens bij de hand:
- uw sofinummer
- uw loongegevens (uw (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting, uw jaaropgaaf of uw loonstrookje)
- de uurprijs van de kinderopvang
- uw rekeningnummer

U hebt ook de sofinummers van uw toeslagpartner en kinderen nodig en de loongegevens van uw toeslagpartner.

Let op!
U moet uw aanvraag ondertekenen met: uw DigiD-inlogcode. U kunt deze direct aanvragen via http://www.digid.nl/aanvragen

Suggest screenshot/icon / Suggest new version