MACat

Version: 0.2 || Release Date: 2008-10-26 || License: Shareware (11 €) Developer: L'equip del MACa't | App Owner: fonamental

Aconsegueix que les aplicacions del teu Mac OS X parlin en català

El MACa't és una aplicació pensada per traduir aplicacions del Mac OS X al català de forma col·laborativa entre tots els que hi participen. Funciona de forma semblant a altres aplicacions que ja existeixen, però amb l'avantatge que les traduccions que hom fa, les poden aprofitar tothom.

Suggest screenshot/icon / Suggest new version